شرکت "ندای موج ارتباطات " با استفاده از کارشناسان برنامه ریزی با تهیه ، تدوین و اجرا مناسب برنامه بندی و زمانبندی و نیز ارزیابی مدیریت عملکرد و تدوین گزارشات لازم و متناسب با نیاز مشتریان بصورت پیوسته و مستمر از مشتریان خود پشتیبانی می نماید.

- برخورداری کلیه تجهیزات از خدمات گارانتی
- برخورداری کلیه تجهیزات از خدمات پس از فروش
- ارتباط مستمر و پیوسته با مشتریان
- پاسخگویی به پرسش ها و اشکالات فنی مشتریان
- همراهی در امکان سنجی تجهیزات مشتریان و بهینه سازی آن
- اطلاع رسانی از جدیدترین تکنولوژی و تجهیزات ارائه شده در بازارهای بین المللی