میکروتیک
خرداد ۷, ۱۳۹۵

انواع ترمینال های مخابراتی  ارائه شده شرکت ندای موج ارتباطات :

lo

PT98 ترمینال 

pt98

PT 144 ترمینال

pt144

Del 140 ترمینال

 del140

Del 100 ترمینال

del100

KT ترمینالهای

kt

قیچی ترمینال ها و انواع اسپلیتر ها

ghgh2